Floorplay


Floorplay is gericht op de totale ontwikkeling van het kind en het weghalen of verminderen van factoren die de ontwikkeling van het kind doen stagneren. Hierbij wordt heel nauwkeurig gekeken naar het kind als persoon, met zijn voorkeuren, bijzonderheden en zijn eigen ontwikkeling.Tijdens deze speltherapie leert u als ouder hoe u de ontwikkeling van uw kind door middel van spel kunt volgen en stimuleren.

Een kind kan zich ontwikkelen en ontplooien in verbinding met anderen, met u als ouder op de eerste plaats. In Floorplay draait het daarom om de relatie die u als ouder met uw kind heeft. De unieke emotionele band met uw kind maakt dat u in het spel en bij dagelijkse activiteiten veel kansen heeft om samen te groeien.

U als ouder leert hoe u spelenderwijs de emotionele band met uw kind kunt gebruiken om de ontwikkeling van uw kind te verbeteren. Met Floorplay stimuleert u de ontwikkeling van uw kind, stapje voor stapje hierin wordt u gecoacht door de Floorplay specialist.

Wanneer kan Floorplay helpen.

De Floorplay methode is bruikbaar voor kinderen met een kwetsbaarheid in hun ontwikkeling.
Het gaat daarbij om een brede variatie aan ontwikkelingsproblematiek bijvoorbeeld; een (algemene) ontwikkelingsachterstand, taal en spraakproblemen, (vermoeden van) een autisme spectrum stoornis, sensorische informatieverwerkingsproblemen, kinderen die moeite hebben met interactie, kinderen met motorische problemen of kinderen waarbij sprake is van hechtingsproblematiek.

Floorplay is geschikt voor jonge kinderen tot 7 jaar. En kan ook goed ingezet worden in de hulp aan kinderen die ouder zijn, maar functioneren op een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 7 jaar.

Voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand waarbij het (nog) niet duidelijk is wat de aard van de problematiek is kan Floorplay worden ingezet om hier beter zicht op te krijgen.(procesdiagnostiek).

Floorplay

  • Leert je in het hier en nu zijn, echt contact maken en aansluiten op het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau van je kind.
  • Legt een stevige sociaal emotionele basis als voorwaarde voor andere stappen in de ontwikkeling van je kind.
  • Is een ontwikkelingsgerichte methodiek.
  • Focust op wat je kind wel kan
  • Biedt ouders perspectief en houvast .
  • Versterkt de band tussen ouder kind
  • Helpt ouders de ontwikkeling van hun kind te stimuleren
  • Is toepasbaar in dagelijks leven.
  • Stelt een respectvolle benadering naar kind en ouder centraal.
  • Werkt vanuit de basis: samen plezier maken!