Spelbegeleiding


Spelbegeleiding is een systematisch opgezette en methodisch doordachte vorm van hulp en begeleiding aan kinderen die hiaten en/of problemen hebben op het gebied van spelontwikkeling en spelontplooiing. Het belangrijkste uitgangspunt van spelbegeleiding is dat het kind plezier beleeft aan zijn eigen spel.

De spelbegeleiding is afgestemd op de individuele mogelijkheden, voorkeuren en het tempo van het kind. In de spelbegeleiding leert het kind (weer) spelen en wordt er toegewerkt naar uitbreiding, verbreding en verdieping van zijn spel.

De spelspecialist biedt het kind de mogelijkheid om tijdens het spelen nieuwe ervaringen op te doen en daar van te leren. Al spelend krijgt het kind de gelegenheid om te ontdekken, na te bootsen en zoveel mogelijk te profiteren van de ontwikkelingsmogelijkheden die spel biedt.

Spelbegeleiding kan uw kind helpen zijn spel verder te ontwikkelen, aansluiting te vinden bij andere kinderen en de wereld op een positieve manier tegemoet te treden.

Voor wie is de spelbegeleiding bedoelt

Misschien gaat het spelen van uw kind niet vanzelf, lijkt zijn spel niet te passen bij zijn verdere ontwikkeling, of heeft uw kind moeite met de inbreng van anderen in zijn spel. Soms stagneert hierdoor de spelontwikkeling waardoor uw kind de mogelijkheden mist die gevarieerd en diepgaand spel zou kunnen bieden. Ook de aansluiting met leeftijdsgenootjes is hierdoor vaak lastig.

Kan uw kind extra aandacht bij het spelen gebruiken? Heeft uw kind moeite met samenspelen. Wilt u graag met uw kind spelen, maar weet u niet goed hoe? Heeft u moeite om in contact te komen met uw kind? Op al deze vragen kan spelbegeleiding  het antwoord zijn.